Informujemy o uzyskaniu Subwencji Finansowej.
Podmiotem udzielającym wsparcia był PFR.

pfr